INFORMACE KE KURZŮM

První lekce plavání: před první lekcí plavání se bude platit kurzovné (3200,-). Přijďte tedy prosím tak o 20 - 15 min dříve. Když budete mít připravenou částku přesně, bude to super :-). Pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu na první lekci dostavit, prosím o omluvení na tel: 604 854 272 (stačí sms).

Vstup na bazén: každý účastník kurzu dostane na recepci čip. Náramek s čipem je povinnen mít na ruce po celou dobu pobytu na bazénu. Při odchodu ze šaten náramek s čipem odevzdá na recepci.

Pobyt v šatnách: do šatny bude recepční pouštět děti max. 15 minut před začátkem kurzu. Věci si budou děti dávat do skříněk, které si uzamknou čipem. Stejně ale doporučuji nenechávat v šatně nic cenného (peníze, mobily, řetízky, prstýnky..). Za ztracené věci v šatnách neručíme! Po ukončení hodiny by  děti měly do 15 minut opustit šatnu a odevzdat čip.

Rodiče: rodiče mohou jít pomoct dětem s převlečením do šaten. Rodiče nemohou děti doprovázet na hodinu plavání přímo na bazén. Hodinu můžete sledovat z galerie bazénu..

Náhradní hodiny: je možné vybírat náhradní hodiny za zameškané, ale pouze po osobní nebo telefonické (i sms) domluvě se mnou - L.Jiránková 604 854 272. Máme omezenější kapacitu prostoru v bazénu, proto lze vzít na náhradní hodinu max 2-3 děti.

 

Těšíme se na Vás!

Mgr.Lenka Jiránková  - vedoucí trenérka

Ing.Vlasta Cibulková 

Tereza Šoutová 

Anna Kropáčková