Vítejte na stránkách plavecké školy Rybka! 

 

Plavecká škola Rybka funguje v Mladé Boleslavi od září 2005 a zabývá se výukou plavání dětí a mládeže.

Zaměřuje se na výuku a zdokonalování plaveckých dovedností.

Rybka, jako sportovní kroužek, nabízí dětem, jak vyplnit svůj volný čas pohybovou aktivitou - plaváním.


                                                                                                   

 

Hop do vody, do vodičky, zahrajem si na rybičky.

Hop do vody, jako šipka, velká ryba, malá rybka.